Otel Değerleme

Otel Değerleme

Otel değerleme raporları, turizm tesislerinin alınması, turizm tesislerinin satılması ve turizm tesislerinin kiralanması, otel yatırımının kredi teminatına konu olması veya otel muhasebe kayıtlarındaki resmi defter kaydı için hazırlanmaktadır. Turistik tesisler otel ekspertiz çalışmaları (otel değerlemesi), gayrimenkul değerleme çalışmalarından ayrılmaktadır. GNC’nin otel danışmanları, gayrimenkul değerleme uzmanları ve muhasebecileri ile birlikte hazırlamış oldukları kapsamlı ve detaylı “Otel Değerleme Raporu” güvenilir değerleme raporları sunmayı garanti etmektedir.

Otel Profesyonelleri

GNC otel uzmanları, mesleklerinin uzun dönemlerini başlıca otel zincirlerinde uzun yıllar genel müdürlük seviyesinde görev almış otel profesyonellerinden oluşmaktadır. Bu sayede gayrimenkul değerleme uzmanlarının gayrimenkul bilgisi ile otel uzmanlarının meslek bilgileri en iyi platformda birleşmektedir.

Otel Değerleme Raporu

GNC otel ve turizm yatırımları bölümü, tarafından hazırlanan kapsamlı otel değerleme raporları Türkiye’de bulunan ve yurtdışında bulunan banka ve yatırım bankalarının turizm finansman bölümleri tarafından kabul edilmektedir.

Otel Ekspertiz Yöntemleri

GNC, otel ekspertiz hizmetlerinde uluslararası değerleme standartlarına ve otel ekspertiz hizmetlerine uygun olarak İndirgenmiş Nakit Akımı (DCF-Discounted Cash Flow) methodu ile Gelir Yaklaşımı Yöntemini kullanmaktadır. Otel değerlemeraporlarında UDS – Uluslararası Değerleme Standartlarına (IVS – International Valuation Standards) bağlı kalınmaktadır.

Otel Değerleme Rapor Örneği

GNC ile çalışma aşamasında ücretsiz olarak otel ekspertiz rapor örneğini görebilirsiniz. Müşterilerimiz ile çalışma öncesinde, müşteri taleplerini anlamak ve doğru teklif verebilmek için detaylı bir toplantıya mutlaka ihtiyaç duyuyoruz.