Otel Danışmanlık

Otel Yatırımı İşletme Danışmanlığı
Otel yatırımı işletme sürecinde, taşerona verilebilecek (out-source) hizmetlerin belirlenmesi ve hizmet koşullarının oluşturulmasında, yönetim takımının oluşturulması, dokümantasyonun oluşturulması, personel el kitabının hazırlanması, oryantasyon eğitimlerinin hazırlanması, personel değerlendirme programının hazırlanması, verimlilik analizlerinin hazırlanması, karlılık artırıcı çalışmaların yapılması, müşteri memnuniyetinin izlenmesi, otel içerisinde sağlık merkezinin konsept belirlemesi ve işletme anlaşmasının hazırlanması, yıllık pazarlama bütçesinin hazırlanması, acente ve tur operatörlerine tanıtım yapılması ve bakım onarım planlaması ile enerji verimliliği çalışmalarının yapılması gibi hizmetler GNC’nin uzmanlık alanıdır. Bu uzmanlık, otel yatırımı işletme danışmanlığı hizmeti ile kullanıcılara sunulmaktadır.

Pazarlamaya yönelik otel rezervasyon sisteminin kurulması ve uluslararası sistemler de dahil olmak üzere rezervasyonun bu sistemlere dahil edilmesi ile satış ofisi ve temsilciliklerin görevlerinin belirlenip planlamasının yapılması otel açılış sürecinin önemli hizmetlerindendir.

GNC’nin bu hizmetlerinden bütün olarak fayda sağlayabileceğiniz gibi ihtiyacınız doğrultusunda ilgili kısımlar dahilinde de hizmet alabilirsiniz.

Otel yatırım sürecinde ve işletme sürecinde GNC’nin sağlamış olduğu hizmetler:
Otel Yatırımı Karar Aşaması Danışmanlığı
Otel Yatırımı Fizibilite Raporu
Otel Yatırımı Proje Danışmanlığı
Otel Yatırımı Açılış Süreci Danışmanlığı
Otel Yatırımı Sözleşme Danışmanlığı
Otel Yatırımı İşletme Danışmanlığı
Otel Durum Tespiti (Due Diligence)
Otel Değerlemesi