Durum Tespiti

Otel Durum Tespiti – Due Diligence

GNC; turistik tesislerin el değiştirme süreçlerinde sizin danışmanınız olarak yanınızda yer alır. El değiştirme süreçlerinde tüm hukuki durumları, tesis özelliklerini ve tesisin kısa ve uzun müddette içerisinde ihtiyacı olan yatırımları raporlar. Bu raporlama hizmeti, otel durum tespiti hizmeti ile sunulmaktadır.

Turistik tesis yatırımının yapılacağı veya turistik tesis alınması düşünülen bölgeye ilişkin sezon içi ve sezon dışı satış fiyatı bilgilerini raporlar. Böylece GNC; almayı düşündüğünüz tesisin, stabilizasyon sürecinde ulaşabileceği optimum geceleme fiyatını tespit edebilir.

El değiştirme sürecinde veya otel durum tespiti (due diligence) çalışmalarında GNC  ’nin sunduğu hizmetler:

  • El değiştirme sürecinde danışmanlık ve destek hizmetleri
  • Due diligence – durum tespiti
  • Teknik ekipman ve demirbaş durum tespiti
  • Acente sözleşmeleri ve karlılık incelemesi